U Uranie 17, Praha 7
+420 725 719 563
petr.hedrlin@3epraha.cz

Trvalá udržitelnost

Postavte závodní auto

Trvalá udržitelnost

Pojem trvalé udržitelnosti je světovým trendem a ani naše projekty a činnosti se tomuto tématu nemohou vyhnout. Cílem tohoto příspěvku není zapojení do některého z táborů příznivců či odmítačů tohoto pojmu, kde o tom všichni rádi mluví, ale jen málokdo to umí srozumitelně a pochopitelně vysvětlit. V následujícím textu jsem se proto pokusil přinést realistický pohled na tuto problematiku a vysvětlit, co z toho je použitelné v našich projektech.

 

LPro začátek nejdříve trochu teorie. V Zákoně o životním prostředí č. 17/1992 Sb. Je uvedeno že: „Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachová možnost uspokojovat jejich základní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystému.“

Vadou uvedené definice je, že se neuvádí, kolik budoucích generací má být vzato v úvahu. Naprostá většina modelových scénářů se zabývá obdobím pouze do roku 2100. Za pozornost stojí i slova „základní potřeby“. Patří mezi základní potřeby například mobilita nebo dostupnost telekomunikací?

Základní principy pro trvale udržitelné užívání přírodních zdrojů formulovali Daly a Cobb v roce 1989 [DALY, H.; COBB, B. J. For the Common Good. Boston: Beacon Press, 1989]. Podle citovaných autorů lze principy trvalé udržitelnosti shrnout do tří zásad:
1. Míra užívání neobnovitelných přírodních zdrojů nepřekročí míru, jakou mohou být rozvíjeny substituující obnovitelné zdroje.
2. Míra užívání obnovitelných přírodních zdrojů nepřekročí míru jejich regenerace.
3. Míra emisí škodlivin do životního prostředí nedosáhne hranice asimilačních schopností prostředí.

A co z toho, přeloženo do srozumitelnějšího jazyka, tedy vyplývá pro vaše projekty:

1) Jaké používáte materiály pro výrobu vašeho modelu. Jaká je možnost jejich dalšího využití po zpracování, jaká je jejich schopnost regenerace nebo recyklace, případně způsoby likvidace? Více jsou např. ceněny materiály, které mají schopnost se biologicky rozkládat při kompostování, oproti materiálům, které likvidujete spalováním.
2) Jak řešíte výrobu svého modelu? Jak jsou energeticky náročné stroje a zařízení, které pro svoji výrobu používáte? Jak byla vyrobena energie, kterou jste spotřebovali a nebyla možnost ji vyrobit některým z obnovitelných zdrojů? Jaké používáte baterie a jak je řešeno jejich nabíjení?
3) Jak máte vyřešené odpady při vaší výrobě a konstrukci? Jaké materiály používáte např. pro pájení nebo 3D tisk? Jakým způsobem likvidujete odpad? Jaké jste použili např. řezné a chladící kapaliny a jak je řešena jejich následná likvidace? Jak likvidujete baterie? Z jakých materiálů vytvoříte své prezentace, firemní oděvy, pomůcky a další nástroje a jak je budete následně dále využívat, recyklovat nebo likvidovat?
4) Jak jste schopni vysledovat tzv. uhlíkovou stopu (procesy, které produkují CO2) při vaší výrobě a případně zda jste schopni je nějak omezit.

 

Pro vaše projekty to rozhodně není žádná „kardinální otázka“ na které projekt stojí. Ale měli byste být schopni se nad touto problematikou zamyslet a v rozumné míře ji aplikovat do svých postupů a činností. A porota rozhodně ocení, když ukážete, že i problematika životního prostředí vám není cizí a víte jak reagovat na aktuální problémy ve využívání surovin a energií. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *