U Uranie 17, Praha 7
+420 725 719 563
petr.hedrlin@3epraha.cz

Konstrukce modelu

Postavte závodní auto

Navrhněte model závodního auta typu dragster pro rychlostní soutěž na rovné dráze.

Základní parametry vašeho modelu určují technická pravidla, které najdete zde.

Konstrukce vašeho závodního modelu záleží jen na vás. Jediné omezení jsou rozměry vašeho modelu definované v technických pravidlech. Tvar, způsob pohonu, řízení a další konstrukční prvky záleží na vaší konstruktérské fantazii, schopnostech, nápadech a originalitě.  

Pro návrh a konstrukční dokumentaci využijte CAD kreslících programů. Využijte softwarového vybavení vaší školy pro zpracování návrhu. Pro týmy, které nebudou mít přístup k CAD programu nebo chtějí využít jiný program, než je ve škole, zajistíme licence programu SOLIDWORKS pro členy týmu.  

Pro účast v soutěžních kolech musí mít tým zpracovanou konstrukční dokumentaci s využitím CAD programu v podobě tzv. portfolia, které tým předkládá odborné porotě při představení a obhajobě svého návrhu.

Součástí konstrukční dokumentace jsou i provedené základní analýzy (pevnost, aerodynamika, apod.), s využitím kterých optimalizujete návrh svého modelu.