U Uranie 17, Praha 7
+420 725 719 563
petr.hedrlin@3epraha.cz

Úprava pravidel pro finále

Postavte závodní auto

Úprava pravidel pro finále

Dokumenty, které popisují pravidla pro účast v soutěži zůstávají v platnosti i pro obnovenou soutěž. Oba základní dokumenty, tj. Organizační pravidla 2019-2020 a Technická pravidla 2019-2020 najdete v sekci Ke stažení. Nejdůležitější změny a úpravy z těchto pravidel pro konání finále najdete v následujících bodech. 

Úpravy organizačních pravidel

Bod 5.3 - Věk

Studenti účastnící se soutěže, musí být v době konání národních kol a celostátního finále řádnými studenty školy zapsanými do denního studia. V době konání národních kol a celostátního finále, musí být všem účastníkům maximálně 19 let. Organizátor soutěže může ve výjimečných případech povolit výjimku.

Bod 6.1 - Doba trvání soutěže

  • Soutěž byla oficiálně znovu zahájena 1. září.
  • V září probíhá kampaň pro aktivizaci týmů a přihlášení nových.
  • Řijen a listopad je období pro přípravu modelů a plnění úkolů, první úkoly budou zadány na konci září.
  • Finále proběhne jako jednodenní akce, v případě velmi nepříznivých okolností bude finále organizováno s využitím videokonference. Toto platí i pro další body organizačních pravidel, které obsahují podmínky pro finále.
  • Národní finále Předběžný termín finále první týden v prosinci

Bod 6.2 - Celostátní finále

Pro všechny body týkající se prezentačního boxu při finále platí následující úprava, která platí i pro všechny další body týkající se podmínek pro prezentační boxy.

Tato aktivita je pro finále zrušena, stavba prezentačního boxu nebude součástí letošního finále. Stavba prezentačního boxu bude nahrazena „on-line“ marketingovými aktivitami a úkoly, které budou tvořit součást celkového hodnocení týmu. Součástí těchto aktivit budou webové stránky, profily na sociálních sítích, videa o práci týmů, videovizitky členů týmů a další aktivity. Podrobnosti budou zaslány přihlášeným týmům.

Hodnotící procesy: pravidla pro hodnocení on-line marketingových aktivit budou uveřejněna v rámci úpravy hodnotících tabulek do 2.října 2020. 

Případné další úpravy, které vyplynou z aktuální situace kolem COVIDU,  budeme zasílat přímo přihlášeným týmům.

Tags: ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *