U Uranie 17, Praha 7
+420 725 719 563
petr.hedrlin@3epraha.cz

Výroba modelu

Postavte závodní auto

Vyrobte svůj model s využitím vám dostupných technologií. 

Pro výrobu svého modelu můžete využít jakékoliv vám dostupné technologie. Model ale musíte vyrobit vy, nesmíte si nechat vyrobit model jako službu od dodavatele. Můžete využít stavebnic, výrobních strojů, CAM technologií nebo 3D tisku. Partneři a sponzoři, které získáte pro svůj tým, vám mohou pomoci například zapůjčením vybavení, strojů a zařízení, nesmí vám ale vytvořit program pro CNC a 3D tisk nebo vyrobit součást pro váš model.

Ve výrobní dokumentaci musíte popsat, jak jste svůj model a součásti pro něj vyráběli, případně jak jste upravili polotovar, který jste pro výrobu použili. 

Pro konstrukci modelu musíte zkombinovat strojařské součásti s elektronickými prvky a čidly. Elektronické součástky a řídící prvky (např. Arduino, baterie, čidla apod.) můžete nakoupit z katalogů, jejich cena je pak součástí finančního limitu, který na svůj model máte vymezen v pravidlech.

Originalita konstrukčního uspořádání a zabudování elektronických prvků do modelu bude součástí posuzování a hodnocení odbornou porotou.